Finansal kesim dışının döviz açığı 2.35 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bilgilerine nazaran, bu periyotta finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 382 milyon dolar ve döviz yükümlülükleri de 33 milyon dolar azaldı.

VARLIKLAR 2 MİLYAR 382 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Birebir periyotta, yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 355 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına direkt sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 885 milyon dolar ve 155 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 382 milyon dolar azaldı.

NAKDİ KREDİLER AZALDI

Bu periyotta, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 93 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 3 milyar 552 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 33 milyon dolar azaldı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN VADE YAPISINA NAZARAN

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2021 periyodunda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler nazaran 19 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 74 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 786 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon dolar azaldı.

Mart 2021 devrinde kısa vadeli varlıklar 119 milyar 110 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 98 milyar 543 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz durumu fazlası ise 20 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşerek şubat periyoduna nazaran 5 milyar 304 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki hissesi yüzde 33 seviyesindeydi.