Resmi Gazete 3 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, Resmi Gazete’nin ayrıntılarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 3 Haziran Perşembe 2021 tarihli Resmi Gazete…

3 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Ortasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire Muahedesini Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Ait Kanun

7321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7322 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7323 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Ortasında Gümrük Mevzularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7324 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hava Ulaştırma Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7325 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hava Ulaştırma Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARI

–– İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/256)

YÖNETMELİKLER

–– Ulaştırma Hizmetleri Kontrol Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleksel Faaliyet Kontrolü ve Fiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Optisyenlik Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 36)
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 31/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-62 ve 63 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/36, K: 2021/15 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri