Ticaret Bakanlığı 250 işçi alımı 2021: Ticaret Bakanlığı işçi alımı tercihi nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı, muhtaçlık duyulan yerlerde çalıştırmak üzere ön lisans mezunu 97, lisans mezunu 153 kişi toplamda 250 Kontratlı Ofis İşçisi alacak.

Tercih sürecinde son güne girilmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı kontratlı işçi alımı müracaat ekranı ağır ilgi gören bahisler ortasında yerini aldı.

Müracaatta bulunmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı işçi alımı tercihi nasıl yapılır? sorusuna cevap arıyor.

Pekala, Ticaret Bakanlığı işçi alımı tercihi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 – 25.10.2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında gereksinim duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran, toplam 250 Kontratlı Ofis İşçisi merkezi yerleştirme ile alınacak.

Adaylar tercihlerini 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri ortasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme süreçleri 3 Haziran 2021 tarihinde 23.59’da sona erecektir.

Tercih süreçleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına nazaran, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ferdi olarak yapılacak.

MÜRACAAT GENEL KURALLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası ile tıpkı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasının 1 (*), 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki,

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Temellerin EK-1 inci hususundaki, kaideleri taşımaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığına yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

Toplumsal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, vazifeye başlatılmayacaktır.

Başvurma genel ve özel kurallarına ve yerleştirildiği konumun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve koşulları taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde getirmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

Üstteki kaideleri taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan durumların karşısındaki müracaat koşulları kısmında aranılan kaideleri taşımaları gerekmektedir. Bu kaidelerle birlikte unvan itibariyle aşağıdaki kuralların taşınması gerektiğinden, mukavele yapılacak durumlarla ilgili aşağıdaki kısmın çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu kuralları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

Kontratlı olarak istihdam edileceklerde aranacak genel kurallara ek olarak kontratlı konumları tercih eden adayların;

Sıhhat bakımından ofis çalışanı olarak çalışmasına mani hali bulunmaması,

KPSS’ye girmiş ve 2020-KPSS sonuçlarına nazaran lisans mezunları için KPSSP-3, ön lisans mezunları için KPSSP-93 puanı almış olması,

Kontratlı olarak istihdam edilecek ofis çalışanı durumunun karşısında yer alan kısımlardan mezun olması gerekmektedir.

ÖDEME SÜRECİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine yahut ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme fiyatını (25,00 TL) yatıracaklardır.

Yerleştirme fiyatı ödeme süreçleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Haziran 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Bu müddet içinde yerleştirme fiyatını yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme sürecine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme fiyatları her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.