Resmi Gazete 4 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 4 Haziran 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Pekala, 4 Haziran 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları…

4 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4071)

–– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlıklarının Vazife Müddetlerinin 8/6/2026 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4072)

YÖNETMELİKLER

–– Toplumsal Güvenlik Kurumları Harcama Dokümanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Genel Sıhhat Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik

–– Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi Hakkında Yönetmelik

–– Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

BİLDİRİ

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildiri (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat 2021/5)

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 03/06/2021 Tarihli ve 10247 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

4 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE (PDF) TAM METNİ