Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 Haziran Dünya Etraf Günü bildirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Etraf Günü nedeniyle ileti yayımladı.

Erdoğan, iletisinde tabiatın ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlık olduğunu, insanlık için tüm ögeleriyle tabiatın korunmasının bir tercih değil bir mecburilik olduğunu belirtti.

Türkiye’yi ve dünyayı daha yaşanabilir ve pak etraf ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğini belirtlen Erdoğan’ın 5 Haziran Dünya Etraf Günü iletisi şu biçimde:

“Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır. İnsanlık için tüm ögeleriyle tabiatın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur. Bilhassa son iki asırda tüm dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmeler, insan ile tabiat ortasındaki bağlantı ve anlayışta da değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Sınırsız tüketim ve tabiata tahakküm etme zihniyeti en büyük ziyanı tekrar beşere, etrafa ve geleceğe vermektedir. Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, etrafa ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir.


“ÇEVRENİN KORUNMASI İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİDİR”

Etrafın korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak sıkıntısıdır. Bu noktada etrafa hassas ve kanaati temel alan bir anlayışla hareket edilmesi değerlidir. Aksi takdirde etraf felaketi, kirlilik, salgın hastalıklar, kıtlık ve yoksulluk üzere global meselelerin tahlili mümkün olamayacaktır.

“ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ”

Ekosistemin korunması ve geliştirilmesi kadar, oluşan tahribatın onarılması da atılacak değerli adımlardan birisi olmalıdır. Türkiye olarak doğayı koruyan, etraf kirliliğini önleyen ve etraf şuuru kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstleniyoruz. Etraf dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı kentleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve etraf kirliliğinin önüne geçilmesi emeliyle gerçekleştirilen projelere özel bir ehemmiyet veriyoruz.


“EROZYONLA UĞRAŞTA DÜNYA BAŞKANI TÜRKİYE”

Erozyonla çabada dünya önderi olan Türkiye, orman alanını artıran ender ülkelerden biri pozisyonundadır. Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan ölçüsünü 3,6 milyon hektardan 9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık.

“81 İLE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ”

2023 yılına kadar 81 vilayetimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi maksadımız kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat parklarımızın sayısını 17’den 250’ye çıkardık. Yenilenebilir güç düzeyimizi toplam güç üretimimizin yüzde 40’ına, atık su arıtma tesisi sayımızı 145’ten 1.170’e ulaştırdık.

“MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIMIZ ARTIYOR”

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127’den 519’a çıkararak bu alanda da birinci sıralardaki yerimizi müdafaayı sürdürüyoruz. Bütün bu projelerin etraf için oluşturduğu bedelin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan etraf hassaslığından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve pak etraf ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Etraf Günü vesilesiyle, etrafın ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi hassas olmaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımızı en kalbi hislerimle selamlıyorum.” tabirleri yer aldı.