İmtihana girerken hangi dualar okunur? 2021 LGS imtihanı muvaffakiyet duası

Bir milyona yakın 8. sınıf öğrencisi, 6 Haziran Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) imtihanında ter dökecek.

Yıllardır imtihana hazırlanan öğrenciler, imtihanlarının daha güzel geçmesi için veliler de çocuklarının başarılı olması ve istedikleri liseye yerleşebilmesi için dualar edecek.

Bu kapsamda imtihana saatler kala, imtihana girerken hangi dualar okunur sorusu, milyonlarca öğrenci ve velisinin ağırlaştığı mevzulardan biri oldu.

Pekala imtihana girerken hangi dualar okunur? İşte 2021 LGS imtihanı muvaffakiyet duası…

İMTİHANA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR

1. İmtihan öncesinde ve imtihan sırasında unutkanlığı karşı on dokuz defa okunması gereken dua:

”Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.”

2. İmtihana girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra mühleti 80. ayet)

MANASI: “Ya Rabbi! Beni gerçek bir giriş ile girdir ve tekrar gerçek bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

3. İmtihan için sıraya oturunca şu âyet okunur;

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li buyruğu. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

MANASI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

4. İmtihan başlayınca da şu dua okunur:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

MANASI: “Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

5. Bu dua her an, her vakit, mübah olan rastgele bir işe başlarken okunur.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

MANASI: “Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

6. “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

MANASI: Allah’ım! Bu işi bana güzel kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

7. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li buyruğu vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden evvel 3,5,7 kere okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.