LGS puanı nasıl hesaplanır? LGS puan hesaplama 2021

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) imtihanı, bugün 1 milyondan fazla öğrencinin iştirakiyle gerçekleşti. İmtihanın akabinde öğrenciler, aldıkları puanların açıklanacağı günü beklemeye başladı.

Sonuçların 30 Haziran’da açıklanacak olması nedeniyle imtihan sonucu hakkında fikir sahibi olmak isteyen öğrenciler, LGS puan hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor.

LGS’de her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin gerçek karşılık sayısından yanlış yanıt sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Peki LGS puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS puan hesaplama 2021..

LGS PUAN HESAPLAMA 2021

Merkezî İmtihana katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına nazaran tek puan cinsinde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal kısımlara ilişkin alanların her bir alt testi için hakikat ve yanlış yanıt sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin gerçek yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına kısmı ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve imtihana giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ilişkin standart puanı (SP), o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin yüklü standart puanları bulunur.

f. Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüklü standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki başka testlerin yüklü standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puan toplamına kısmının, o testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin yüklü standart puanları toplanarak, Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Yanıt anahtarında kusur olması ve bu konunun Merkez İmtihan Şurası kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların hakikat seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Kıymetlendirme sırasında kusurlu soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu unsuruyla, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci unsurunun ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan bedelinin yine saptanması suretiyle puanlama yapılır.” kararı yeterince kıymetlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan rastgele birine katılmayan ya da rastgele bir oturumda imtihanı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS HAM PUANI NASIL HESAPLANIR?

TOPLAM TARTI STANDART PUAN (TASP) HESAPLAMASI

Yüklü Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Tartı Katsayıları

Türkçe: 4

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

Yabancı Lisan: 1

LGS PUAN HESAPLAMA

Merkezî İmtihana katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına nazaran tek puan tipinde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal kısımlara ilişkin alanların her bir alt testi için hakikat ve yanlış yanıt sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin gerçek yanıt sayısından yanlış karşılık sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına kısmı ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve imtihana giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ilişkin standart puanı (SP), o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin yüklü standart puanları bulunur.

f. Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüklü standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki başka testlerin yüklü standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puan toplamına kısmının, o testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin yüklü standart puanları toplanarak, Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Yanıt anahtarında kusur olması ve bu konunun Merkez İmtihan Şurası kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların yanlışsız seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Kıymetlendirme sırasında yanlışlı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu hususuyla, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci unsurunun ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan bedelinin tekrar saptanması suretiyle puanlama yapılır.” kararı yeterince kıymetlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan rastgele birine katılmayan ya da rastgele bir oturumda imtihanı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS HAM PUANI NASIL HESAPLANIR

TOPLAM YÜK STANDART PUAN (TASP) HESAPLAMASI

Yüklü Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Yük Katsayıları

Türkçe: 4

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

Yabancı Lisan: 1