Resmi Gazete 6 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 6 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Pekala, 6 Haziran 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 6 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları…

RESMİ GAZETE 6 HAZİRAN 2021

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

6 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE (PDF) TAM METNİ