Üniversitelerdeki bayan profesör oranı, Avrupa ortalamasını geçti

Türkiye’de akademik eğitimin gelişimi için yapılan ıslahatlar ve her kentte yeni üniversitelerin açılması meyvelerini veriyor.

YÖK’ün kaynaklarına nazaran, Türkiye’de 129’u devlet, 74’ü vakıf ve 4’ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumunda, 8 milyon 219 bin 518 öğrenci, 90 bin 338 öğretim üyesi, 180 bin 65 öğretim elemanı bulunuyor.

ÜNİVERSİTELERDE KIZ ÖĞRENCİ ORANI, 20 YILDA YÜZDE 7 ARTTI

Yükseköğretimdeki erkek öğrenci sayısı 4 milyon 178 bin 286 ile yüzde 51, kız öğrenci sayısı ise 4 milyon 41 bin 232 ile yüzde 49 orana sahip. Kız öğrenci oranı üniversitelerin ülke geneline yaygınlaşmasıyla 2002’de yüzde 42 iken bugün yüzde 49’a yükseldi.

AKADEMİSYEN BAYAN SAYISI DA ARTIYOR

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerde çeşitli isimlerle Bayan Araştırma ve Uygulama Merkezleri kuruldu ve ilgili akademik üniteler ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıyeten bayan akademisyenlerin araştırma ve inovasyonda daha çok yer alması için ilgili kurumlar ile iş birliği kurulu oluşturuldu. YÖK bünyesinde, akademide üst seviye bayan yöneticilerin sayılarının ve görünürlüklerinin daha da artması için faaliyetler yürütülüyor.

Akademisyen sayısı 2003’te 74 bin 134 iken bu sayı, 2020’de 98 bin 404’i erkek, 81 bin 661’i bayan olmak üzere 180 bin 65’e ulaştı. Toplam akademisyenler içinde bayan akademisyenlerin oranı yüzde 45’ün üzerine çıkarken, bu akademisyenlerin 10 bin 11’i bayan profesörlerden, 7 bin 190’ı doçentlerden, 18 bin 736’sı bayan tabip öğretim üyelerinden, 45 bin 724’ü ise bayan öğretim görevlilerinden oluşuyor.

Hukuk alanındaki bayan araştırma vazifelisi sayısı, erkek araştırma vazifelisi sayısını aştı.

Öte yandan, akademide bayan araştırma vazifelilerinin sayısı da erkekleri geçti. Türkiye’de 26 bin 352 bayan, 25 bin 60 erkek olmak üzere 51 bin 412 araştırma vazifelisi bulunuyor.

AKADEMİLERDE 11 BAYAN PROFESÖR MİSYONLU

YÖK’ün istatistiklerine nazaran, Türkiye’de 10 bin 11 bayan profesör bulunuyor. Bayanların oranı toplam profesörlerin yüzde 32,5’ini oluşturuyor. İstatistikler, Türkiye’deki bayan profesörlerin oranının, AB ülkelerinin ortalamalarını geçtiğini gösteriyor. Buna nazaran, Türkiye’deki yüzde 32,5 orana sahip bayan profesör oranı, yüzde 20,8 ortalama ile AB ülkelerini geride bırakırken, yüzde 32,5 olan ABD ile eşitlendi.

Türkiye, yüzde 45 oranındaki bayan öğretim üyesi oranı ile yüzde 41,3 orana sahip AB ortalamasını ve yüzde 42,5’lik ABD ortalamasını geride bıraktı.
Akademide 394 bayan, üst yöneticilik misyonunda

Türkiye genelindeki 203 üniversitede, devlet üniversitelerinde 255, vakıf üniversitelerinde 139 olmak üzere toplam 394 akademisyen bayan, üniversitelerde dekan ve rektörlük misyonunda bulunuyor.

Türkiye’de 17 bayan rektör vazife yaparken Avrupa Üniversiteler Birliğinin yayınladığı rapora nazaran, 48 üye ülkede bayan rektör oranı ortalaması yüzde 15 ve bu ülkelerin 20’sinde bu misyonda hiç bayan bulunmuyor. 377 bayan dekanın 129’u Marmara, 95’i İç Anadolu, 50’si Ege, 38’i Akdeniz, 27’si Karadeniz, 23’ü Doğu Anadolu, 15’i Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversitelerde misyon alıyor. Bu oranlara yakından bakıldığında, Türkiye genelindeki fakülte sayıları açısından bayan dekan oranlarının benzerlik göstermesi dikkati çekiyor.