YSK kontratlı memur alımı 2021: Yüksek Seçim Konseyi memur alımı müracaat kaideleri ve tarihleri

Yüksek Seçim Konseyi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, alımların kontratçı çözümleyici ve kontratlı programcı takımlarına yapılacağı bildirildi.

Kamuya yapılacak olan kontratlı işçi alımı kapsamında adayların KPSS 60 puan kuralının taşıması gerektiği tabir edildi.

Yayımlanan ilana nazaran, YSK bünyesine 6 adet kontratlı çözümleyici ve 3 adet kontratlı programcı alınacak. Her bir unvan için boş olan kontratlı işçi alımı için 10 (on) katı aday kadar kelamlı imtihana çağrılacak.

Peki Yüksek Seçim Konseyi (YSK) memur alımı müracaat kuralları nedir? YSK kamu işçisi alımı müracaat tarihleri…

YSK KONTRATLI MEMUR ALIMI HAKKINDA

Kamuda işçi olarak misyon almak isteyenler için yeni işçi alımları yayımlanmaya devam ediyor.

KPSS B kümesi ile toplamda 9 kontratlı işçi alımı yapılacak. Müracaatlar 14 Haziran tarihi itibariyle başlayacak olup 23 Haziran tarihinde sona erecek.

YSK’nın resmi web sayfasında yayımlanan ilanda şu tabirler kullanıldı:

”Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü buyruğunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ait Temeller uyarınca; Kamu İşçisi Seçmen İmtihanı puanları (KPSS B grubu) temel alınmak suretiyle 6 adet Kontratlı Çözümleyici ve 3 adet Kontratlı Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi durumunun 10 (on) katı aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.”


MÜRACAAT KURALLARI

Müracaatta bulunmak isteyenlerin taşıması gereken koşullar şu biçimde:

Genel Kurallar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

2- Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP3 puan tipinde en az 60 almış olmak.

4- Yabancı Lisan İmtihanından (YDS) en az (D) seviyesinde puan almış olmak yahut YDS dışındaki imtihanlarında YDS (D) seviyesine eş bedel ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı lisan imtihan sonuç dokümanlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik mühleti ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son müracaat tarihi prestijiyle geçerli olan “Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı temel alınacaktır.)

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususuna nazaran kontratlı olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca mukavelesinin feshedilmemiş olması yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek hastalığı bulunmamak.

Adaylar Kontratlı Çözümleyici ve Kontratlı Programcı durumlarından sırf birine müracaat yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma kaidelerini taşımadığı ve müddeti içerisinde müracaat yapmadığı tespit edilenler kelamlı imtihana alınmazlar.

MÜRACAATLAR NE VAKİT, NASIL YAPILACAK?

Müracaatlar 14 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 23 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

YSK kontratlı işçi alımı için müracaat süreçlerinin YSK’nın resmi sayfasından alınacağı belirtildi.

Resmi duyuruda müracaatlarla ilgili, ”Başvurular, Yüksek Seçim Konseyi resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan ”Aday Müracaat Formu” eksiksiz ve yanlışsız bir formda doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.” denildi.

İlanda belirtilen kurallara uygun olmayan müracaatlar ile posta yahut öteki bağlantı kanallarıyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kelamlı imtihana, atama yapılacak takım sayısının 10 (on) katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan tipinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağırılacaktır.

Kelamlı imtihana hak kazanan adayların listesi ile imtihan yeri Yüksek Seçim Konseyi resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İMTİHANIN BİÇİMİ VE HUSUSLARI

1- Giriş imtihanı, kelamlı olarak tek etaplı yapılacaktır.

2- Kelamlı imtihana katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakından (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Şoför Belgesi/ Geçerli Pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kelam konusu evrakları ibraz etmeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar bahis ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3- Teknik ve Mesleksel bilgi seviyesine ait kelamlı imtihan hususları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sistem İdaresi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik

b) Veritabanı (PostgreSQL)

c) Yazılım Geliştirme

GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ

Kelamlı imtihan; Sistem İdaresi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik (20 puan), Veritabanı (PostgreSQL) (20 puan), Yazılım Geliştirme (20 puan), Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir mevzuyu kavrama ve söz yeteneği (40 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

Kelamlı imtihanda adaylara, imtihan komitesi lider ve üyelerinin her biri tarafından başka farklı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması kelamlı imtihan notunu teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için, imtihan komitesinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Kelamlı imtihanı kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan bildiri kararındadır.

ÖTEKİ KONULAR

– Bu imtihana yönelik, kelamlı imtihan giriş yeri ve vakti ile gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Heyeti resmi internet sitesinden yapılacaktır.

– Kelamlı imtihanını kazananlardan müracaat formunda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Yönetim tarafından kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faiziyle tahsil edilecektir.

– Haklarında atama kurallarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki hareketlerinden ötürü isimli bir soruşturma yahut kovuşturma bulunanlardan imtihanda başarılı sayılanların atamaları soruşturma yahut kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek mühlet içerisinde vazifeye başlamayanların yerine, kesin muvaffakiyet puanına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar rastgele bir hak tezinde bulunamazlar.

– Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.