Sahibinin konuşmalarını tekrar eden sığırcık kuşu


Bu sığırcık kuşu, sahibinin kurduğu cümleleri birebir taklit ediyor.