Yargıtay 279 daima emekçi alımı 2021: Yargıtay Başkanlığı daima personel müracaat kuralları ve tarihleri

Yargıtay Başkanlığı, uygulamalı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran çeşitli branşlarda İŞKUR aracılığıyla 279 daima emekçi alımı yapacak.

Adaylar müracaatlarını 7 Haziran – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar “www.turkiye.gov.tr” internet sitesindeki Yargıtayın iş müracaat ilanı üzerinden e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Pekala Yargıtay 279 daima emekçi alımı müracaat kuralları nelerdir? İşte 2021 Yargıtay Başkanlığı daima personel müracaat kaideleri ve tarihleri…

YARGITAY BAŞKANLIĞI 279 DAİMA EMEKÇİ ALIMI HAKKINDA 2021

Yargıtay Başkanlığı, hizmet ünitelerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kelamlı imtihan sonuçlarına nazaran 279 daima personel alımı gerçekleştirecek.

Daima emekçi takımları ve müracaat kuralları İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanacak. Kaidelere uyan adaylar, müracaatlarını 7-11 Haziran tarihleri ortasında Ankara İŞKUR Vilayet Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen yahut “www.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden yapabilecek.


ALIM YAPILACAK TAKIMLAR

İstihdam edilecek çalışanın 10’u çeşitli uzmanlık alanlarında ustalık evrakına sahip aşçı, 7’si meslek yüksekokullarının turizm ve otelcilik kısmı yahut ikram hizmetleri kısmı mezunu garson, 13’ü meslek liselerinin peyzaj kısmı mezunu yahut lise mezunu olup ustalık yahut kalfalık evrakına sahip bahçıvan, 249’u ise en az ilköğretim mezunu olmak koşuluyla paklık vazifelisi olacak.

Her aday, ilan edilen takımlardan sırf bir meslek koluna başvurabilecek ve yalnızca Ankara’da ikamet edenler müracaat yapabilecek. Müracaatlarda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Müracaat mühleti içerisinde ikametini Ankara’ya taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle ilgili olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınacak.

Ön lisans seviyesindeki personel talebine ait KPSS puan cinsinden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek ve İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Yargıtaya gönderilecek ve bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.

İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki müracaatların tamamı ise kura çekimi için Yargıtaya gönderilecek. Noter kurasına katılacakların isim listesi “www.yargitay.gov.tr” adresinde ayrıyeten duyurulacak.

İŞKUR tarafından bildirilen müracaatlar ortasından istihdam edilecek takım sayısının 4 katı aday asıl, 4 katı aday da yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura çekimi Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda 18 Haziran Cuma günü saat 09.00’da yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans seviyesindeki emekçi talebiyle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar evrakları incelendikten sonra aranan kaideleri taşımaları halinde kelamlı imtihana tabi tutulacak.

Kelamlı imtihanın gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi Yargıtay’ın internet sitesinde ilan edilecek.

MÜRACAAT GENEL KAİDELERİ

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından yoksun olmamak,

3. İmtihanın son müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından rastgele bir sebeple misyonundan yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli yahut muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen öbür sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak.