BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ait bildiride düzenlemeye gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Kredi Riski Azaltım Tekniklerine Ait Bildiri’de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

FİNANSAL TEMİNATLARIN DİKKATE ALINMASINA YÖNELİK TABAN KAİDELERDE DÜZENLEME

Bankaların, risk yüklü fiyat ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ait yol ve asılları düzenleyen bildirimde yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik minimum kurallarda düzenlemeye gidildi.

TEMİNATLI MENKUL DEĞERLER, REPO SÜREÇLERİ İÇİN TEMİNAT OLACAK

Bu kapsamda, borçlu yahut borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul değerler teminat olarak dikkate alınamayacak. Buna rağmen, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki şartları sağlayan teminatlı menkul değerler, repo süreçleri için teminat olarak gösterilebilecek.

DAHA EVVEL YALNIZCA İPOTEK TEMİNATLI MENKUL DEĞERLER KÂFİ OLUYORDU

Değişiklik öncesinde, repo süreçleri için yalnızca ipotek teminatlı menkul değerler teminat olarak kabul ediliyordu.