Vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazete’de yayınlandı

Vergi ve borç yapılandırmasına ait yasa kapsamında sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının tekrar yapılandırılmasına ait yasa Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya nazaran, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları belediyelerin su alacakları, emlak ve etraf vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları tekrar yapılandırılabilecek.

VERGİ TARHİYATLARI İLE GÜMRÜK VERGİLERİ, ÇEŞİTLİ ORANLARDA YAPILANDIRILILACAK

Katılaşmamış ya da yargı evresinde olan resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılması da yasa kapsamında yer alıyor.

MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN 2021 YILINA DEVREDEN ZİYANLARININ YÜZDE 50’Sİ SİLİNECEK

Düzenlemeyle, 2016-2020 yılları ortası için matrah artırımı imkanı getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden ziyanlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki katılaşmamış amme alacakları da yapılandırılacak.

KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTO EDİLMİŞ SENET, KREDİ KARTI VE ÖBÜR KREDİ BORCU SAHİPLERİ İÇİN YENİ BİR DEVİR BAŞLAYACAK

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, kelam konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık’a kadar tamamının ödenmesi yahut tekrar yapılandırılması halinde, bu bireylerle yapılan finansal süreçlerde bu durum kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

MÜRACAATLAR 31 AĞUSTOS’A KADAR

Yapılandırma için 31 Ağustos’a kadar müracaat yapılması gerekiyor.

BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ EYLÜL 2021’DE

Birinci taksit ödemeleri Eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek

30 NİSAN TARİHİNDEN EVVELKİ MUTLAKLAŞMIŞ BORÇLAR YARARLANACAK

Yapılandırmadan 30 Nisan tarihinden evvelki katılaşmış borçlar yararlanabilecek.