Yeni çağın hastalığı: Zenofobi (Xenofobi) nedir?

İsrail’in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki yeni Başbakanı Naftali Bennett’in bir xenofob olduğu belirtildi.

Bunun üzerine zenofobinin ne olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar, zenofobi nedir, neden olur üzere sorulara cevap aramaya başladı.

Xenofob başka ismiyle zenofobi, yabancı insanlara karşı rahatsızlık duyulan ruhsal bir hastalık manasına geliyor.

Peki Zenofobi (xenofobi) nedir, neden olur? İşte zenofobi (xenofobi) belirtileri ve tedavisi…

ZENOFOBİ (XENOFOBİ) NEDİR?

Söz manası olarak yabancı korkusu ve nefreti manasına gelen xenofob öteki bir ismiyle zenofobi, Yunanca xenos (yabancı) ve phobos (korku) sözlerinin birleşiminden oluşmuştur. Zenofobi yani yabancı düşmanlığı bir fobinin ilerisinde ruhsal bir durumdur.

Kişinin kendisine benzemeyen ve farklı kültürlerde yetişmiş yabancı insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen isimdir. Irkçılık da bazen zenofobinin uç bir çeşidi olarak nitelendirilmektedir.

Değişik olanın tehlikeli olduğu kanısıyla oluşan bir endişedir ve yabancı korkusu yahut düşmanlığının ileri boyutu, toplumları dışlamak hatta soykırıma olağan tutmaktır.

Çeşitli kültürel özelliklere yöneltilen zenofobi, örneğin lisana giren yabancı sözlere karşı alınan tutumda, şahıslarının aksanlarına yöneltilen alayda yahut o kültürün özelliklerine yöneltilen küçümsemede gözlenebilmektedir.

Zenofobik tavırlar içinde olan bir kişi ya da küme, kendi bireyleri için olağan olarak kıymetlendirdikleri birtakım durumları, yabancılar için düşmanlığı meşrulaştırıcı nedenler olarak görebilmektedir. Örneğin sokağa çöp atma davranışını kendi etrafı için daha olağan karşılayan zenofobik bir birey, bu davranışı yabancı biri için büyük bir nefret aracı olarak kullanabilmektedir.

ZENOFOBİNİN NEDENLERİ

Zenofobinin temelinde farklı münasebetler yatsa da ön plana çıkan nedenler şunlardır:

  • Ayrımcılığa ve ırkçılığa yönelik devlet siyasetleri
  • Yabancı ya da göçmenlerle münasebette yaşanmış geçmiş temelli makus tecrübeler.
  • Kelam konusu yabancı ya da göçmenlerle ilgili toplumda oluşan lisan ve buna bağlı gerçekçi olmayan tahliller (Lakap takmak, aşağılayıcı fıkra ya da öyküler oluşturmak vb.)
  • Kültürel farklılığı yorumlamada gerçekçi olmayan tavırlar
  • Muhakkak bir kümenin davranışlarını gerçekçi olmayan bir algıyla genelleştirmek.
  • Bağlantı lisanında kullanılan nefret söylemi

YABANCI KAYGISININ TAHLİLİ

Yabancı korkusunu oluşturan nedenlerden biri olan göç; savaşlar, doğal afetler, yaşama kaidelerinin bitmesi üzere nedenlerden ötürü meydana gelmektedir. Günümüzde de büyük sorun olan güvenlik sağlama emeli ile beşerler vatanlarını terk etmektedir.

Göçmenler sıklıkla yabanı’ olarak görülmekte ve genelgeçer huzursuzluğun en kıymetli zahmetlerini bu beşerler yaşamaktadır. Kültürel farklılıkların yanlış yorumlanmasından kaynaklanan yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmesi için farklı kültürlerin gerekliliği vurgulanması gerekmektedir. Bunun en değerli adımı da müsamahadan geçmektedir.