Türkiye’de yüksek gelirli yüzde 20’lik kümenin hissesi yüzde 47,5 oldu

Türkiye’nin gelir dağılımı oranına yönelik yapılan çalışma sonucunda datalarda değişiklik olduğu görüldü.

Ülkede en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin toplam gelirden aldığı hissenin, geçen yıl bir evvelki yıla nazaran 1,2 puan arttığı belirlendi.

Bu artışla birlikte gelirden alınan hisse, yüzde 20’lik kısımda, yüzde 47,5’e yükseldi.

DÜŞÜK GELİRLİ KÜMENİN HİSSESİ AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait Gelir ve Ömür Şartları Araştırması sonuçlarına nazaran yapılan çalışmada, gelir dağılımında en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin aldığı hissenin 0,3 puan azalarak yüzde 5,9’a gerilediği ortaya çıktı.

ZENGİNLERİN GELİR ORANI, FAKİRLERİN GELİR ORANINA FARK ATTI

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan muadil hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen “eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine” nazaran, toplumun en varlıklı yüzde 20’sinin gelirinin en fakir yüzde 20’sinin gelirine oranı 7,4’den 8’e yükseldi.

GİNİ KATSAYISI ARTTI

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı söz eden Gini katsayısı, 2020’de bir evvelki yıla nazaran 0,015 puan artışla 0,410 olarak iddia edildi.