Anayasa Mahkemesi CHP’nin talebini reddetti

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete’de yayınlanan kararına nazaran CHP, 23 Temmuz 2018 tarihli 14 Numaralı İrtibat Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17’nci unsurunda yer alan ve başkanlığın bütün kamu kurum ve kuruluşları ile başka gerçek ve hukuksal şahıslardan “gerekli gördüğü bilgileri isteme” yetkisinin iptali istemiyle dava açtı.

“ANAYASA’YA KARŞIT DEĞİL”

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, bu yetkinin Anayasa’ya muhalif olmadığına hükmederek, açılan iptal davasının dayanaksız olduğuna üyelerinin büyük çoğunluğu ile karar verdi.

Kelam konusu kararnamede, Bağlantı Başkanlığının misyonlarıyla ilgili gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve hukuksal bireylerden direkt istemeye yetkili olduğu belirtiliyor.

“KİŞİSEL BİLGİLERE AİT BİR DÜZENLEME YOK”

Kararla, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığının belirlenen vazifelerinin doğal sonucu olarak bilgi isteme yetkisinin düzenlendiğinden hareketle, iptal konusu yapılan ibarenin ferdî datalara ait bir düzenleme niteliğinde olmadığı vurgulandı.

Ayrıyeten, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığına verilen vazifelerin hedef, kapsam ve hudut tarafından muhakkak ve öngörülebilir olduğundan 17. husus çerçevesinde belirsizlik olmadığı da açıkça tabir edildi.

Bu kararla, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığının sahip olduğu yetkinin, “83 milyonun ferdî datalarına ulaşma” tezleriyle hiçbir ilgisinin olmadığının teyit edildiği belirtildi.

KARARNAMENİN İÇERİĞİ

Başkanlık, ilgili kararnamenin verdiği yetkiyle, misyon alanına giren bahislerde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve öteki gerçek ve hükmî şahıslar ile yakın iş birliği içinde bulunuyor.

Kelam konusu unsur, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığının, Türkiye’nin irtibatının uyumunu bütüncül bir yaklaşımla ve faal formda yürütmesine imkan tanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi mucibince, “ulusal ve memleketler arası kamuoyunu ve ilgili makamları vaktinde ve hakikat bilgilerle aydınlatmak”, “Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, dezenformasyonla çaba etmek ve gerekli önlemleri almak”, “kurumsal bağlantı standartlarını sağlamak ve kamuda telaffuz birliğini tesis etmek”, “ulusal ve milletlerarası alanda stratejik bağlantı ve kriz idaresi faaliyetlerini yürütmek” misyonlarını yürütüyor.