Cezaevi ziyaret saatleri: Mahkumların ziyaret mühleti uzatıldı mı?

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yasaya nazaran mahkumların 1 saatlik ziyaret müddetinde değişikliğe gidildi. Cezaevi mahkumları ve tutuklularını ilgilendiren düzenlemeyle, hasta ziyareti gayesiyle verilen mazeret izinlerinde 1 aylık müddet kuralında kıymetli karar verildi.

Bu kapsamda mahkum ve mahkum yakınları, cezaevi ziyaret kaideleri ve saatleri hakkında araştırmalarına başladı. Hükümlülerin ziyaret müddeti uzatıldı mı? sorusuna karşılık aranıyor.

Pekala hükümlü ziyaret kaideleri neler? Mahkumların ziyaret mühleti uzatıldı mı, ne kadar? İşte ayrıntılar…

MAHKUMLARIN ZİYARET MÜDDETİ UZATILDI MI?

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanunla, mahkumların ziyaret müddeti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti gayesiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi gereken minimum bir aylık müddet kaidesi kaldırılıyor.

BAYAN MAHKUMLARA “ÇOCUK KRİTERİ” METİNDEN ÇIKARILDI

Öte yandan, 10 yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş yahut ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ait husus, teklif metninden çıkarıldı.

ÖRGÜTLÜ HATA MAHKUMLARININ BAĞLANTILARI

Kamu nizamının korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut hata işlenmesinin önlenmesi emeliyle; terör hataları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olan yahut tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen yahut bu mahkumlar tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek yahut fiziki olarak saklanabilecek.

Bu tıp mahkumların yapacağı görüşmeler kurum idaresi tarafından dinlenebilecek yahut kaydedilebilecek.

MAHKUMLAR E-POSTA GÖNDERİP ALABİLECEK

Hükümlü, yöntem ve temelleri Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yollarla de mektup alıp gönderebilecek. Bu mesajların alıcısı dışındaki bireylerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak mahkumun talebine nazaran posta yoluyla yahut elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir.