Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sıhhat kuruluşları listesi 2021

Sıhhat Bakanlığı korona virüs aşılamasında büyük bir çaba gösteren aşı odası görevlilerine ek ödeme yapılmasına karar verdi.

Ayrıyeten, ikinci ve üçüncü basamak sıhhat tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan işçiye 1 Nisan 2021’den geçerli olmak üzere 4 ay müddetle ek ödeme yapılacak.

Pekala İkinci ve üçüncü basamak sıhhat tesisleri nedir? 2. ve 3. basamak sıhhat tesisleri hangileri? İşte, 1. 2. ve 3. basamak sıhhat kuruluşları…

SIHHAT KURULUŞLARI BASAMAK LİSTESİ 2021

SGK sıhhat hizmeti sunucularını sınıflandırırken sıhhat kuruluşları ve sıhhat kurumları olarak ikiye ayırmaktadır.

Sıhhat kuruluşları birinci basamak sıhhat kuruluşlarını söz ederken, sıhhat kurumları ise ikinci ve üçüncü basamak sıhhat kurumları manasına gelmektedir.

Buna nazaran; birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sıhhat kuruluşları olmak üzere toplam 3 basamak sıhhat kurum ve kuruluşu vardır.

Hem 30.5.2003 tarihli Bildirim, hem Sıhhat Bakanlığınca yayımlanan 05.06.2003 tarihli Genelge hem de yeniden Sıhhat Bakanlığınca 15.8.2003 tarihinde yayımlanan Genelgeye nazaran,

BİRİNCİ BASAMAK SIHHAT KURULUŞLARI

 • Resmi kurum tabiplikleri,
 • Sıhhat ocağı,
 • Verem savaş dispanseri,
 • Ana-çocuk sıhhati ve aile planlaması merkezi,
 • Sıhhat merkezi,
 • SSK sıhhat istasyonu ve dispanseri anlaşılır.

 

BİRİNCİ BASAMAK ÖZEL SIHHAT KURULUŞLARI

 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler anlaşılacaktır.

İKİNCİ BASAMAK SIHHAT KURUMLARI

 • Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri,
 • Özel Kısım Hastaneleri,
 • SSK Hastaneleri ve
 • Öteki resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İKİNCİ BASAMAK ÖZEL SIHHAT KURUMLARI

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne nazaran ruhsat almış özel hastaneler ile
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel kısım merkezleri anlaşılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SIHHAT KURUMLARI

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Özel kol eğitim ve araştırma hastaneleri ile
 • Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.