İnşaat müsaadeleriyle ilgili harçlar tek seferde alınabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Heyetinde kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı.

YAPI KULLANMA MÜSAADESİ HARCI İLE CİNS TASHİHİ HARCI TEK SEFERDE ÖDENEBİLECEK

Yapı kullanma müsaade evrakı verilmesi sırasında yapı kullanma müsaadesi harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek.

YAPILARIN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ SÜREÇLERİ

Yapı kullanma müsaade evrakı düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği süreçleri resen yapılacak.

Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen hususla iş yapma kolaylığı ıslahatları kapsamında birleştirilen birtakım inşaat müsaadeleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve fiyatlar de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek.

MOTORLU ARAÇLAR MECBURÎ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA ARACIN PİYASA KIYMETİ ÖNE ÇIKIYOR

Motorlu araçlar zarurî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye nazaran, paha kaybı tazminatında aracın piyasa bedeli, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan modülleri ile hasar fiyatı dikkate alınacak.

KAMULAŞTIRMASIZ FİİLİ EL KOYMA YAHUT HUKUKSAL EL ATMA DAVALARINDA YENİ KARAR

Kamulaştırmasız fiili el koyma yahut tüzel el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki kararının icrası, taşınmaz mal ile ilgili tıpkı haklar kapsamındaki kararların icrasına ait kararlara nazaran yerine getirilecek.