Konut hizmetlerinde çalışana SMS ile sigorta: Mesken çalışanlarına nasıl sigorta yapılacak?

Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi Twitter hesabı üzerinden, konut hizmeti veren çalışanların sigortalanmasıyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı bir görüntü paylaştı.

Görüntüde, “Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için ‘Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ait bildirge’ ile toplumsal güvenlik vilayet müdürlüklerine yahut toplumsal güvenlik merkezlerine müracaat edilmelidir. Mesken hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise ‘Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ait form’ ile direkt e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla müracaat yapılabilir.” bilgisi yer aldı.

Buna nazaran mesken hizmetlerinde on günden az çalışanları iş ve meslek hastalıklarına karşı da muhafazaya alan sigorta süreçleri bir SMS ile yapılabilecek. Patron kimlik numarasını 5510’a ileti gönderdikten sonra gelen onay kodu ile prim ödeme sürecini gerçekleştirebilecek.

Toplumsal Güvenlik Kurumu, Türkiye’de binlerce kişinin gelir kapısı olan konut hizmetlerine ait sorulara da on başlıkta karşılık verdi. Pekala mesken çalışanlarına nasıl sigorta yapılacak? İşte merak edilen soruların cevapları…

HANGİ İŞLER MESKEN HİZMETİ SAYILIYOR?

Paklık, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı yahut özel bakıma gereksinimi olan şahısların bakım işlerinin mesken halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması mesken hizmeti sayılacaktır.

Çocuk, yaşlı yahut özel bakım işinin konut hizmetinde çalışanın konutunda ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da konut hizmeti sayılacaktır.

KONUT SİSTEMLERİNDE ÇALIŞMAYLA İLGİLİ YENİ UYGULAMADAN HANGİ PATRONLAR YARARLANABİLİR?

Yeni uygulamadan gerçek bireyler yararlanacak olup hukuksal bireylerin talepleri kabul edilmeyecek.

MESKEN İŞİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI NASIL SAĞLANACAK?

Bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına nazaran süreç yapılacak. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı istikametinden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sıhhat sigortası primi ödeyebilecek.

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri patronları tarafından kolay patronluk uygulamaları çerçevesinde yatırılacak.

Konutunda ayda 10 günden az mühlet ile sigortalı çalıştıranlar, bu bireyler için çalıştırdıkları her bir gün için taban fiyatın günlük fiyatının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenecek.

İş kazası ve meslek hastalığında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri ortasında bir gün için ödenecek fiyat 2.39 lira.

SGK’YA MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Mesken hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar, “Ev hizmetlerinde on günden az çalıştıracaklara ait form” ile kuruma müracaat edecektir.

Mesken hizmetlerinde ayda 10 günden az mühlet ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebilecek.

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa ileti servisi (SMS) aracılığı ile de süreç yapılabilir. Sigortalı çalıştıracak kişinin bir sefere mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa bildiri servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa bildiri servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacak.

Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa ileti servisine her bir gün için farklı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu sınırının taşınabilir ödemeye açık olması gerekiyor.


AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR HER KERE MÜRACAAT EDECEK Mİ?

Mesken hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde konut hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ait formun “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi kâfi olacak.

“www.turkiye.gov.tr” uygulaması ve Kısa Bildiri Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıyeten süreç yapılması gerekiyor.

MESKEN HİZMETLERİNDE KİMLER AYDA 10 GÜNDEN AZ MÜHLETLE ÇALŞIBİLİR?

  • Rastgele bir çalışması olmayanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar,
  • İsteğe bağlı sigortalılar,
  • 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı unsurlarına tabi sigortalılar,
  • Kurumdan aylık ve gelir alanlar, mesken hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.

Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıyeten uzun vade ve genel sıhhat sigortası primi alınmaz.

BU KAPSAMDA OLANLAR EMEKLİLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYECEK Mİ?

Konut hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıyeten 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sıhhat sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmuyor.

Konut hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sıhhat sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi kâfi olacak.

Sigortalılar uzun vade ve genel sıhhat sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu mühletin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkânı kalmıyor.

ÖDENECEK EMEKLİLİK VE SIHHAT SİGORTASI PRİME NE KADAR?

Konut hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri ortasında 30 gün için bin 162 lira ödeyecek.

Uzun vade ve genel sıhhat sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sıhhat yardımlarından faydalanabilecek. Prim ödememeleri halinde ise sıhhat yardımları evvelki statüleri üzerinden verilmeye devam edecek.

Örneğin eşinden ötürü sıhhat yardımlarından yararlanan mesken hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan bayan sigortalının uzun vade ve genel sıhhat sigortası primi ödememesi halinde eşinden ötürü sıhhat yardımı almaya devam edecek.

Babasından ötürü yetim aylığı alan kızın konut hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sıhhat sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sıhhat yardımlarını almaya devam edecek.

MESKEN HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLARIN ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI?

Mesken hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar patron sayılmayacak olup yalnızca sigortalılar ismine iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek.

  • İşyeri tesciline ait işyeri bildirgesi,
  • Sigortalı tesciline ait işe giriş bildirgesi,
  • Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet evrakı,
  • Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi, 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacak.

YABANCI UYRUKLULAR 10 GÜNDEN AZ VADELİ ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Yasa kapsamında yabancılara bir yıl periyodik çalışma müsaadesi verilmekte olduğundan yabancılar kısmi vadeli çalıştırılamıyor.

Yabancı uyrukluların konut hizmetlerinde 10 günden az müddet ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla mühlet ile sigortalı çalıştıran patronlara ait kararlar uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınıyor.