Sayıştay Başkanlığı seçimine dair TBMM kararı Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Sayıştay Başkanlığı kararına nazaran, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16’ıncı hususları uyarınca, Genel Konseyin 22 Haziran 2021 tarihli 94’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda 255 oyla Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına seçildi.